kontakt@zajedno-moramo.rs

Zajedno Zrenjanin: Da li će naša javna preduzeća moći da prežive rasipničko ponašanje države

Godina 2022. započela je ratom u Ukrajini, koji je u danima i mesecima koji su dolazili pokazao da neće lako prestati. Geopolitička situacija u Evropi dovela je do poskupljenja energenata, što je zajedno sa nestručnim vođenjem EPS-a stvorilo jasnu sliku o onome što nam predstoji u nadolazećoj zimi 2022/2023 – ponovno pokretanje termo-toplana kao nužne ispomoci našem energetskom sistemu.

Možemo slobodno reći da je stručnim ljudima u Ministrastvu energetike bilo jasno da će tokom zimskog perioda, osim lokalnih toplana raditi i termo-toplane. Takva situacija je i sa Zrenjaninom, koji ima i termo-toplanu ali i lokalno JKP Gradska toplana. Dok je JKP Gradska toplana, lokalno preduzeće osnovano od strane grada Zrenjanina i pod njegovim direktnim upravljanjem, TE-TO Zrenjanin je preduzeće pod upravljačkom palicom EPS-a, odnosno države.

Iako je bilo već tokom leta jasno da će oba preduzeća morati da rade – JKP Gradska toplana kao preduzeće koje se bavi komunalnom uslugom grejanja, a TE-TO kao EPS-ova ispomoć, ostaje nejasno kako se još tokom letnjeg perioda nije desilo planiranje sinhronizacije rada ova dva preduzeća.

Naime, nusproizvod TE-TO je para, koja se u periodu pre modernizacije i rehabilitacije sistema grejanja u gradu Zrenjaninu, koristila kao sredstvo za zagrevanje stanova građana Zrenjanina. Iako je osnovna funkcija TE-TO proizvodnja električne energije, ne sme se zanemariti mogućnost da u danima kada TE-TO radi, ne radi pogon JKP Gradska toplana. Da se problemu štednje prišlo zaista ozbiljno, uz poštovanje struke i “zanata” danas ne bismo bili u situaciji da dva preduzeća troše prirodni gas – od kojih jedno greje grad, a drugo svoj nusproizvod baca u vazduh dok proizvodi električnu energiju. Problem u kome se trenutno nalazimo kao grad, ali i država, pokazuje da su sve teme koje se tiču života građana, “politizirane” dnevno-političkim ubiranjem poena vladajuće stranke, a ne strateškim planiranjem i ozbiljnom političkom anticipacijom.

Zato se pitamo zašto od novembra meseca, kada je grejna sezona sa zakašnjenjem počela (uprvo zbog mera štednje i odluke Vlade RS), JKP Gradska toplana i TE-TO Zrenjanin nisu bili povezani kako bi lokalno komunalno preduzeće preuzimanjem pare grejalo grad? Zašto tokom leta nije došlo do potrebnog infrastrukturnog spajanja ova dva preduzeća? Zašto JKP Gradska toplana svakoga dana troši prirodni gas, kada TE-TO već proizvodi struju i stvara paru? Koje su to količine prirodnog gasa na dnevnom nivou koje se uzaludno troše? NIje li apel za štednjom, koji se kao mantra ponavlja građanima putem medija, samo odraz šarlatanstva i hipokrizije trenutnih vlasti ili je ozbiljan propust u organizovanju posla i nedostatku komunikacije javnog sektora? Građani svakako moraju da štede – na hrani i elementarnim stvarima za prosto održavanje života. Teško da mogu štedeti na energentima, a pre svega na daljinskom grejanju – stanovi su sa dotrajalim stolarijama, starih instalacija, zapečenih ventila, većina zgrada nema ni adekvatnu fasadnu izolaciju – kakva je štednja tu moguća?

Građani će svakako morati da plate svoje račune, ali da li će naša javna preduzeća moći da prežive rasipničko ponašanje države – koja niti anticipira svoje energetsko stanje, niti ima kapacitet (kadrovi nam svakako nedostaju ili odlaze iz zemlje) da izvede potrebno modernizovanje ili restrukturiranje javnog sektora – to nam ostaje kao otvoreno pitanje.
Nadamo se da nam pred kraj ove godine ne slede “državne” ideje o privatizaciji javnih preduzeća koja se bave energetikom, sve pod plaštom naše višedecenijske građanske neodgovornosti.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.
Go To Top
Skip to content