kontakt@zajedno-moramo.rs

2022

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2022. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora (PDF fajl, 4.6MB)

2021

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2022. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora (PDF fajl, 4.6MB)

2020

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2022. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora (PDF fajl, 4.6MB)

2019

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2022. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora (PDF fajl, 4.6MB)

2018

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2022. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora (PDF fajl, 4.6MB)

2017

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2022. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora (PDF fajl, 4.6MB)

2016

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2022. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora (PDF fajl, 4.6MB)

2015

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2022. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora (PDF fajl, 4.6MB)

2014

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2022. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora (PDF fajl, 4.6MB)

2013

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2022. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora (PDF fajl, 4.6MB)

Go To Top