kontakt@zajedno-moramo.rs

2023

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj Zajedno na dan 31.12.2023. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

2022

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2022. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

2021

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2021. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

2020

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2020. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

2019

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2019. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora. 

2018

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2018. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

2017

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2017. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

2016

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2016. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

2015

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2016. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

2014

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2014. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

2013

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj ZZS na dan 31.12.2013. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

Go To Top
Skip to content