kontakt@zajedno-moramo.rs

Srđan Mitrašinović

predsednik Izvršnog odbora

Diplomirani ekonomista – master. Živi i radi u Mačvanskom selu Slepčević. Zalaže se za uspostavljanje sistema koji daje jednake šanse.

Irena Pejić

Irena Pejić

Koordinatorka Ženske mreže

Irena Pejić je politička sociološkinja, istraživačica i aktivistkinja. Rođena 1988. u Užicu. Diplomirala i masterirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde upisuje i doktorske studije. Članica Političke platforme Solidarnost i stranke Zajedno, aktivna na polju ženskih prava. Bavi se temama radnih, socijalnih prava i feminizacije politike. Živi i radi u Zemunu.

Sanja Vasić

Sanja Vasić

Koordinatorka Zajedno mladi

Diplomirala na Fakultetu političkih nauka 2020. godine na smeru međunarodni odnosi. Tokom studija aktivno volontirala u nevladinim organizacijama i učestovala u organizaciji međunarodnih konferencija. Radila kao projektni asistent i koordinator projakata u Centru za evroatlantske studije. Tokom 2021. godine osnovala nevladinu organizaciju ZED- zeleno, ekonomično, digitalno koja nastoji da pruži podršku transformaciji društva ka ostvarivanju ekoloških i digitalnih ciljeva, kao imperativa za dalji razvoj i prilagođavanje revoluciji modernog doba. Jedan od koautora studije Mladi i klimatske promene u Republici Srbiji, a radila je na više projekata koji se bave zagađenjem vazduha i životne sredine u Srbiji. U 13. sazivu Narodne skupštine radila je kao konsultant u poslaničkoj grupi Moramo-Zajedno. Trenutno je koordinator za mlade u stranci Zajedno. 

Go To Top