kontakt@zajedno-moramo.rs

Uz privatizaciju EPS-a planira se privatizacija i Sunca i vetra

Naše najveće javno preduzeće Elektroprivreda Srbije je spremno da postane plen kumovske pljačke. EPS je preko noći postao akcionarsko društvo čime se otvorio put za upliv privatnog kapitala, kroz ortačku dokapitalizaciju ili strateško partnerstvo.

Plan privatizacije su napravili “norveški konstultanti” koji su dobili posao bez ikakvog tendera i to odmah nakon destrukcije ovog preduzeća od strane Milorada Grčića i stranačkog rukovodstva. Tokom njegovog rukovođenja je EPS razoren, Srbija je uvozila preskupu struja, a načinjena šteta prema preduzeću i građanima se meri milijardama evra.

Potom, EPS je od javnog preduzeća postao akcionarsko društvo preko noći – da bi se delovi preduzeća mogli prodavati direktnom trgovinom, a svi poslovni potezi, odluke i trošenje novca će biti sakriveni od javnosti.

Vučić je najavio prodaju udela rekavši: “Nemamo problem ako neko hoće da uđe sa 10 odsto vlasništva“.

Međutim, 10% od uništenog preduzeća nije isto kao 10% od uspešnog preduzeća, i eto razloga zašto je Grčić doveden da pravi struju od blata. Vrednost EPS-a je nakon izbora ovih kadrova umanjena 5-6 puta. A sada, izborom novih kadrova, EPS se sprema za privatizaciju.

Veliki posao i vredan ugovor se prirpema za misterioznu firmu UGT Renewables LLC koja bavi izgradnjom postrojenja u oblasti obnovljivih izvora energije koja se pojavila kao glavni igrač bez ikakvog tendera ili u bilo kakvoj kompeticiji sa drugim igračima iz zemlje i inostranstva.

Postavljamo jasno pitanje Ministarstvu za energetiku, koliko je do sada izdato rešenja za izgradnju novih vetroparkova i solarnih elektrana? I koje od tih firmi su povezane sa Vučićevim kumom, Nikolom Petrovićem, koji je već poznat vlasnik MHE (mini hidroeletkrana) u Srbiji.

Zanimljivo je da je upravo Nikola Petrović bio direktor Eletkromreža Srbije, tj. nalazio se na onom mestu sa koga se donose odluke o priključenju novih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora. A mnogi mali proizvođači su dugo na čekanju ovog rešenja, i to u godinama velikog deficita struje, još uvek ne dobijaju tražene priključke na mrežu.

Kada na ovo dodamo i informaciju da je na Vladi usvojen nov predlog Zakona o obnovljivim izvorima energije koji će da pomogne velikim, privatnim i kumovskim proizvođačima struje iz obnovljivih izvora, dok će individualna domaćinstva (prozjumeri) kao i udruživanje građana u energetske zadruge biti namerno sputani i postavljeni u neravnopravan položaj – dolazimo do očiglednog recepta:

Planirarana privatizacija EPS će se će se vršiti pod fasadom zelenih, obnovljivih izvora energije. Veliki proizvođači, koji već imaju kumovske dogovore i ugovore sa državom će dobiti posao, dok će mali individualni proizvođači biti sputani. A građani će potom tim tajkunskim proizvođačima plaćati kW struje po visokoj, povlašćenoj ceni. Isti glumci i isti scenario kao u slučaju minihidroelektrana, samo su sada prešli na nove izvore, sunce i vetar.

Stoga, planirana privatizacija EPS-a nije samo privatizacija javnog preduzeća, već će se tako privatizovati i pravo na Sunce i vetar. A moramo podsetiti vlast da Sunce, vetar i voda pripadaju svima nama, a ne kumovima, i da ćemo se za to pravo i boriti.

Go To Top