kontakt@zajedno-moramo.rs

In addition to the privatization of Elektroprivreda Srbije (EPS), the privatization of Sun and wind is also planned

Our largest public company, Elektroprivreda Srbije (EPS), is ready to fall as a prey to godfathers robbery. EPS became a joint-stock company overnight, which opened a way for the inflow of private capital through partnership recapitalization or strategic partnerships. The privatization plan was made by “Norwegian consultants,” who got the job without any tender, immediately […]

Uz privatizaciju EPS-a planira se privatizacija i Sunca i vetra

Naše najveće javno preduzeće Elektroprivreda Srbije je spremno da postane plen kumovske pljačke. EPS je preko noći postao akcionarsko društvo čime se otvorio put za upliv privatnog kapitala, kroz ortačku dokapitalizaciju ili strateško partnerstvo. Plan privatizacije su napravili “norveški konstultanti” koji su dobili posao bez ikakvog tendera i to odmah nakon destrukcije ovog preduzeća od […]

Go To Top
Skip to content