kontakt@zajedno-moramo.rs

Nezakonito prisluškivana narodna poslanica Zajedno Danijela Nestorović!

Narodna poslanica Moramo-Zajedno i advokatica Danijela Nestorović, došla je u posed dokaza (nakon fotokopiranja spisa predmeta) u kojima se navodi da je njen telefon bio na meri prisluškivanja policije u Majdanpeku. Nestorović je pravni savetnik neformalnog udruženja NE DAU Starica iz Majdanpeka i advokatica Dragana Dmitrovića, pretučenog u PS Majdanpek, Nikole Dragošanovića, aktivista koji su branili planinu Staricu. Sa Mladenom Vladićem narodna poslanica Nestorović imala je komunikaciju samo radi pružanja pravnih savetodavnih usluga.

Dok se pravi medijska fama oko navodnog prisluškivanja predsednika, predstavnici opozicije i advokati, koji časno i u skladu sa Zakonom i Kodeksom, rade svoj posao, izloženi su raznim vidovima represije i ugrožavanja privatnosti.

Narodni poslanik uživa imunitet dok advokat nikako ne sme biti pod merama nadzora osim ukoliko nije jedan od osumnjičenih za izvršenje nekog krivčnog dela!

Ovakav čin policije Majdanpeka je skandalozan i nedopustiv, jer joj je na taj način ugrožena privatnost i poslovni ugled, zbog presretanja razgovora sa klijentima.

Načelnik PS Majdanpek podneo je Zahtev za izdavanje naredbe za izradu listinga zadržane telefonske komunikacije, 05.10.2022. godine koji je predat VJT Negotin. Predlog sudiji za prethodni postupak za izdavanje naloga za pribavljanje evidencije ostvarene telefonske komunikacije i baznih stanica za telefonske linije za period od 29.09.2022.godine pa do dana izdavanja listinga zatražila je zamenik javnog tužioca  VJT Negotin Ksenija Branković.

Narodna poslanica Nestorović ističe da se prisluškivanje može sprovoditi u slučaju da postoje osnovi sumnje da je lice učinilo krivično delo, a na drugi način se ne mogu prikupiti dokazi za krivično gonjenje ili bi to prikupljanje bilo znatno otežano. Takođe, nadzor uz odluku suda dopušten je ukoliko postoje osnovi sumnje da lice priprema krivično delo, a okolnosti ukazuju da se na drugi način krivično delo ne bi moglo otkriti, sprečiti ili dokazati ili bi to izazvalo nesrazmerne teškoće ili veliku opasnost.

„Jasno je da je primena ovih odredaba u određenim slučajevima opravdana, ali se s druge strane ostavljaju mogućnosti za različite zloupotrebe, prilikom prikupljanja podataka ali i tokom njihove obrade. Upravo zbog toga, Ustav Republike Srbije garantuje tajnost pisama i drugih sredstava komunikacije i propisuje da su odstupanja u pogledu tajnosti komunikacije dozvoljena samo na osnovu odluke suda, na određeno vreme, ako su neophodna radi vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Ustav takođe garantuje nepovredivost stana i zaštitu podataka o ličnosti“, poručuje Nestorović.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.
Go To Top
Skip to content