kontakt@zajedno-moramo.rs

Kalajdžić: Država žmuri na postojanje problema na trzištu na kojem se prodaju zabranjeni pesticidi

Informacija o zaustavljanju transporta breskvi iz Srbije u zemlju članicu EU zbog pronalaska ostataka pesticida hlorpirifos koji nije dozvoljen za upotrebu u voću je krajnje zabrinjavajuća, smatra narodna poslanica Jelena Kalajdžić iz stranke Zajedno.

Hlorpirifos je u Evropskoj Uniji zabranjen od početka 2020. godine, a u našoj zemlji je zabranjen od prošle godine. Međutim, prema odluci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preparati koji sadrže aktivnu materiju hlorpirifos dostupni su na terenu za gajenje šećerne repe, čime se uglavnom bave velike korporacije.

„Postavlja se pitanje da li je fitosanitarna inspekcija vršila adekvatan nadzor tokom celog procesa, odnosno od same prpizvodnje, transporta ovog preparata na bazi ove aktivne materije, pa sve do njegove primene na parcelama šećerne repe? Na kraju Ministarstvo poljoprivrede mora da da odgovor i na pitanje kako je ova aktivna materija dospela do proizvođača voća, što nije smelo da se dogodi“, rekla je Kalajdžić.

Ona ukazuje da aktuelni primer sa breskvama pokazuje da je ova materija još uvek dostupna na tržištu i da je voćari koriste.

„I opet su to pitanja za nadležne institucije koje su sigurno svesne postojanja problema na tržištu kada su u pitanju zabranjeni preparati, ali da fitosanitarne inspekcije od tog problema skreću pogled“, smatra Kalajdžić.

Ona je naglasila i da do ovoga nije smelo da dođe, ukoliko je već odobren ovaj pesticid samo u usevima šećerne repe bilo je neophodno sprovesti jače fitosanitarne kontrole.

„Ova situacija sa breskvama svakako nije ništa novo već rezultat dosadašnjeg rada Ministarstva, odnosno ljudi koji su se našli na rukovodećim mestima sticajem okolnosti. Kontrola situacije na terenu i rukovođenje ozbiljnim stvarima im ide tako dobro da su nam afere kao ova postale sve učestalije“, izjavila je Kalajdžić.

Ona kaže da se ovde postavlja i retoričko pitanje da li će se desiti presedan pa će neki od odgovornih preuzeti odgovornost, makar minimalnu, barem onu moralnu za ovaj skandal kojim se urušava ugled srpske poljoprivrede, a naročito njene veoma perspektivne grane, voćarstva?

„Ovakvi problemi su samo rezultat višegodišnjeg urušavanja celokupnog sistema u našoj državi. Ostaje nam da se svi zapitamo šta je sledeće posle loše i teške proizvodne godine, vremenskih nepogoda sa ogromnim štetama, kao i ovakvih stvari koje nam donose bruku i sramotu a mogle su biti sprečene“, zaključuje Kalajdžić.

Go To Top
Skip to content