kontakt@zajedno-moramo.rs

EU će pomoći Srbiji da bi Srbija pomogla sebi

Usvojena deklaracija u EP, iako nije obavezujuće, govori o opštoj klimi koja vlada u Strazburu, a to je da Srbija mora hitno pokazati da li vrednosno stoji na evropskom putu ili ne. Gotovo je sa politikom vrdanja, kako ju je Aleksandar Vučić sam definisao, sada je potreban jasan signal iz Srbije i odgovor na pitanje da  li Srbija zaista želi postati deo zajednice evropskih porodica.

Takođe, opozicija je od evroparlamentaraca dobila uveravanja i podršku da se proces EU integracija može ubrzati, i da će od sada bliže sarađivati sa opozicionim poslanicima iz Srbije radi unapređenja demokratije i oslobađanja institucija.

Članica EP iz tabora zelenih, Gwendoline Delbos-Corfield je u sastanku sa Đorđem Miketićem naglasila da će od sada ta grupacija blisko sarađivati sa poslanicima zelenih u srpskom parlamentu, da će doći u srpski parlamnt i insistirati da se hitno otvori dijalog oko svih neuralgičnih tačkaka koje u ovom trenutku muče srpsko društvo i usporavaju razvoj demokratije.

Miketić je izrazio zadovoljstvo da će konačno naši prijatelji iz evropskog parlamenta i evropske zelene partije doći u NSRS i da ćemo zajedno raditi da za početak Skupštinu Srbije otvorimo za građane, aktiviste i predstavnike svih ugroženih kategorija društva, a potom i ponudimo rešenja za goruća pitanja našeg društva.

– Evropska unija želi da pomogne Srbiji i da ubrza proces pristupanja Srbije, ako to Srbija bude tražila. Ali sve je do nas. Oni žele našu zemlju kao punopravnu članicu, a ja sam ih pozvao da nam daju jasan tajmlajn koji bi vodio konačnom datumu priključenja – što bi bio signal našim građanima u Srbiji, da EU i dalje računa na nas, a po svevmu što smo ovde videli – oni zaista računaju na Srbiju u EU.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.
Go To Top
Skip to content