kontakt@zajedno-moramo.rs

ZAJEDNO: Lažni naučni časopis – sramno izrugivanje nauci i stručnjacima

Odluka Ministarstva o kategorizaciji naprednjačkog časopisa Napredak kao naučnog časopisa kategorije M54 predstavlja sramno izrugivanje nauci i stručnjacima u našem društvu!

Podsećamo javnost da Srpska napredna stranka od 2020. godine objavljuje časopis Napredak, čiji je formalni osnivač Fondacija za srpski narod i državu, a po, kako se u prezentaciji ove fondacije navodi, ličnoj viziji Aleksandra Vučića. Ova fondacija, ističemo, organizuje i Akademiju mladih lidera, par excellence školu partijskih kadrova, dok ona sama nema nikakvu akreditaciju ili čak reputaciju udruženja kompetentnih stručnjaka i naučnog izdavaštva, koja bi joj pružila legitimnu i zakonsku osnovu za ovakvo kategorizovanje ovog časopisa.

Prema Pravilniku o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa izdavač naučnog časopisa može biti naučnoistraživačka organizacija, naučno društvo, kao i institucija sa delatnošću od značaja za nauku u suizdavaštvu sa naučnoistraživačkom organizacijom. Kada je o časopisu Napredak reč, izdavač je jedna fondacija bez ikakvog naučnog legitimiteta i akademske reputacije, kakva se stiče mukotrpnim i akademski doslednim naučnoistraživačkim radom. Sasvim suprotno, autori radova u ovom časopisu ne pokazuju nikakvu težnju naučnoj objektivnosti, već je reč isključivo o autorima bliskim vlasti, dok sadržina u časopisu objavljivanih tekstova predstavlja ništa drugo do li direktnu i indirektnu apologiju politike Aleksandra Vučića. Dakle, ovde nije reč ni o kakvoj nauci već o, s jedne strane, mehanizmu za opskrbljivanje referencama upitnih SNS kadrova, dok je s druge strane reč o produžetku propagandne mašinerije naprednjaka.

Ovo propagandno oruđe za zadatak ima da pribavi ono ključno što SNS-u, nedostaje – intelektualni i moralni ugled. Ali u kojoj meri je ovo podmetanje smešno može se videti iz samo jednog citata jednog od radova u ovom časopisu, u kom je navedeno sledeće: “Svi oni zaslužili su svoje mesto u istoriji. Srbija nije imala mnogo takvih političara u prošlom i ovom veku –  osim Milana Stojadinovića, to je samo Aleksandar Vučić. Njihov politički rad karakteriše nekoliko zajedničkih osobina – posvećenost poslu, realna svest o položaju zemlje u svetu, te sprovođenje reformi i promena bez obzira na to da li je popularno među narodom ili ne.”

Suviše je bilo lažnih i kupljenih diploma, suviše je očigledno koliko su moralno šuplji i intelektualno neadekvatni za upravljanje našim društvom. Suviše je očigledno u kojoj meri loši đaci pokušavaju da se predstave profesorima. Na tom putu oni urušavaju naučne principe i institucije i pokušavaju da nam predstave da iza njihovih pohlepnih i nehumanih interesa stoji nekakvo naučno utemeljenje, nekakva istina.

Istina je da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo sramnu političku odluku, u interesu svojih političkih nalogodavaca. Zahtevamo ukidanje ovakve odluke i podsećamo vas da akademske stručnjake nije tako lako utišati, niti je moguće sve kupiti, kao što već čitavu deceniju pokušavate. Reč “obrazovanje” ima poreklo u reči “obraz”, što je jedna lekcija koju ćete morati naučiti.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.
Go To Top
Skip to content