kontakt@zajedno-moramo.rs

Saopštenje zrenjaninskog odbora Zajedno po pitanju rezervata carska bara

Zamuljavanje korita Starog Begeja predstavlja jedan od najvećih problema prisutnih na području Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“, a za koji još uvek nije doneto adekvatno rešenje, već se uglavnom primenjuju kratkoročne i pogrešne aktivnosti. Iz nekadašnjih ribnjačkih jezera voda se ispušta u tok Starog Begeja koji ima primarnu ulogu u snabdevanju Carske bare i ostalih vodenih površina u rezervatu vodom.

Međutim, usled nepostojanja adekvatnog sistema upuštanja vode, u tok Starog Begeja ulazi velika količina mulja koja dovodi do izražene i ubrzane eutrofizacije toka i smanjivanja vodenih površina koje su u vezi sa Starim Begejom, čime je opstanak celog rezervata doveden u pitanje.

Na početnom, 15. kilometru toka Starog Begeja, gde se nalaze pumpe za upuštanje vode, u prethodnim godinama mereni su talozi mulja debljine i preko tri metra, odnosno preko 90 procenata dubine korita, dok je dubina vode iznosila svega 20-30 cm. U poslednjih 15 godina izmuljavanje korita Starog Begeja vršeno je nekoliko puta, praktično na svake tri godine, a ovih dana smo svedoci da se po ko zna koji put sprovodi novo izmuljavanje na isti pogrešan način. Izmuljavanje se sprovodi ulaskom teške mehanizacije u samo srce rezervata, što dovodi do pogubnih posledica po živi svet, a posebno po šumske sastojine koje se uništavaju radi kretanja kamiona koji odnose mulj.

I ako smo se nadali da će promena upravljača doneti neke značajne promene u upravljanju Carskom barom, jasno je da se struka i dalje ništa ne pita, a načini rešavanja problema ostaji isti, njihovim guranjem „pod tepih“. Štaviše i samo ponašanje novog upravljača Javne ustanove „Rezervati prirode Zrenjanin“ i njihovog direktora pokazuje netransparentnost u realizaciji ovog i sličnih projekata, što je nastavak stare prakse kada je u pitanju trošenje novca građana Zrenjanina na pogrešne i očigledno promašene ideje. Jedino trajno i ekološki prihvatljivo rešenje jeste izgradnja tehnološki odgovarajućeg sistema za upuštanje vode u tok Starog Begeja iz ribnjačkih jezera, kako bi se sprečio ulazak mulja i organske materije koja ugrožava ceo rezervat. Nastavak procesa izmuljavanja toka devastacijom prirode i bez dugoročnih efekata samo produžava agoniju u kome se nalazi Specijalni rezervat prirode „Carska bara“ i troši se vreme koga je sve manje kako bi se sačuvao ovaj biser prirode.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.
Go To Top
Skip to content