kontakt@zajedno-moramo.rs

Održana Tribina o kvalitetu vazduha u Sremskoj Mitrovici: Voda, zemlja i vazduh će okupiti ljude

Juče je održana tribina povodom alarmantnog stanja vazduha u Sremskoj Mitrovici u organizaciji neformalne grupe građana Svačiji vazduh, uz podršku nekoliko organizacija civilnog društva. U razgovoru će učestvovali Milenko Jovanović i Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije, Dejan Žujović, pulmolog i načelnik Odeljenja za intervencije Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu, Aleksandar Jovanović Ćuta ispred organizacije Ekološki ustanak/Zajedno, kao i predstavnica Eko straže dr Aleksandra Bulatović, a razgovor je vodila Tatjana Ljubišić.

Problem sa kojim se Sremska Mitrovica godinama unazad suočava, a naročito u zimskim mesecima, jeste prisustvo velike koncentracije opasnih PM čestica, kao i odsustvo informisanja građana o bezbednosti i kvalitetu vazduha. Analizom postojećih informacija, utvrđeno je i da nedostaju izveštaji za kritične, uglavnom zimske mesece, prethodnih godina. Takođe, koncentracija PM 2,5 čestica se uopšte ni ne mere na teritoriji Sremske Mitrovice. Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine nije moguće videti realno stanje kvaliteta vazduha u Sremskoj Mitrovici, jer u prikazu kvaliteta vazduha u Sremskoj Mitrovici nisu uzeti u obzir rezultati merenja koncentracije PM čestica.

“Zagađenje vazduha osećamo svojim čulima. Ne mogu da nas ubeđuju da ne postoji ako ga osećamo. Netransparentnost zaštite životne sredine je karakterističan za sve javne politike. Čovek nije nemoćan, uvek postoji mogućnost uticaja. Građani imaju moć. Usvojen je program zaštite vazduha prošle godine, koji je usvojila Vlada Republike Srbije. Delovanje ljudu učinilo je problem zagađenja vidljivim. Vazduh je vaš, priroda je vaša. Kada neko zagađuje vazduh on direktno pravi intruziju u nešto što je vaš domen. Ekološki aktivizam se svodi na 2 tipa prava: pravo na životnu sredinu i pravo da postavljate pitanja i evaluirate rad institucija”, rekla je dr Aleksandra Bulatović ispred Eko straže.

“Kakav je vazduh u Sremskoj Mitrovici? Prema zvaničnim podacima vazduh je dobrog kvaliteta. 2016. vazduh je bio prekomerno zagađen, šta je grad tada uradio? Koje su mere donete? Nema plana kvaliteta vazduha da bi se definisale mere i da bi se one sprovele. Nema konti merenja. Nemar institucija na svim nivoima. Gde je plan koji je trebalo doneti na osnovu merenja? Nedostatak informacija od strane države. Naša čula nisu parametri, moraju da postoje adekvatnija i preciznija merenja. Šteta koja se nanosi građanima zbog zagađenja se meri milijardama, a ulaganje je mnogo manje da bi se to ublažilo. Nema popisivanja ložišta. Šta je rešenje? Gas? To treba država da odradi u saradnji sa strukom. Pravo na zahtev i insistiranje za to što ste ostavljeni na cedilu kada je u pitanju vaše zdravlje. Građani su sve svesniji i ljući zbog onoga što se dešava”, istakao je Milenko Jovanović iz Nacionalne ekološke asocijacije.

“Uprava grada Sremske Mitrovice predala je resornom Ministarstvu kratkoročan plan za smanjenje zagađenja. Jedna od mera je i informisanje građana. Nažalost, građani nisu informisani. Broj dana sa prekoračenjem PM čestica u 2022. je bio 127 srednje dnevne vrednosti PM čestica. PM 2,5 čestica 2022. godine je bila 37,8 mg po metru kubnom. Sremska Mitrovica je 10. najzagađeniji grad u Evropi i 3. u Srbiji. Vaše je pravo da znate šta se oko vas događa, po Ustavu Republike Srbije. Ne postoji državni sistem za merenje pm čestica u realnom vremenom što bi trebalo da ima po broju stanovnika (preko 100.000 stanovnika). Merenja služe da bi preduzeli mere kad nešto nije u redu. Da onaj ko sprovodi politiku uloži napor da popravi nešto”, rekao je Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije.

“Zašto živimo kraće? Naša deca žive kraće baš zbog kvaliteta vazduha koji dišemo. Zagađenje takođe utiče na hranu koju jedemo. Na primer u Boru je hrana puna arsena. Mi smo sami sebi neprijatelji. Nema principa odgovornosti i kompetentnosti ( Ministarka Vujović). Šta su posldeice ako vlast ne uradi ništa do 2030. godine? Ovo je borba za život, zdravlje. Treba da se elementarno informišemo. Šest parametara merenja: PM čestica, sumpor dioksid, azot, živa, prizemni ozon. Da li ijedan grad meri svih 6? Nema problema sa vazduhom jer se ne meri. Treba ih stisnuti. Na ulici ih stisnuti. Narod je kriv itekako. Moramo se sami menjati i sebe i svoje sugrađane”, dodao je Dejan Žujović, pulmolog i načelnik Odeljenja za intervencije Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu.

“Od koga zavisi to što se neće videti nebo za par godina? Najveća trovačica je Skupština Republike Srbije, Vlada i Predsednik. Sedimo po tribinama, sve je tu, podaci su tu, a šta mi radimo? Svako se grabi za kameru. Mi smo bolesno društvo. Predlog za Žujovića – ekološki Dušanov zakonik. Kazne za bacanje smeća. Čija je voda? Da nije koka kolina, čije je zlato, čija je nafta? Ovom zemljom vladaju ljudi koje je oslepela pohlepa i novac. Voda zemlja i vazduh će okupiti ljude, ekološke teme. Napad na sve resurse.
Sveopšta pobuna svuda po Srbiji. Svuda pokreti ne damo, zaštitimo, odbranimo. Ko ne sluša struku slušaće motiku”, zaključio je Aleksandar Jovanović Ćuta ispred Ekološkog ustanka/stranke Zajedno.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.
Go To Top
Skip to content