kontakt@zajedno-moramo.rs

Na svaki način podržaćemo bunt radnika i sindikata

Danas je održana zajednička konferencija za medije sindikata zaposlenih u pravosuđu, prosveti, vojsci i zdravstvu. Konferenciji je prisustvovala kopredsednica stranke „Zajedno“ Biljana Stojković koja je nakon konferencije razgovarala sa predstvnicima sindikata.

Tema konferencije je bila diskriminacija zaposlenih u javnom sektoru i kršenje njihovih ekonosmko socijalnih prava. Podseća se da je Srbija kao članica Saveta Evrope potpisnica Evropske socijalne povelje koja se  može smatrati „Radničkim ustavom“. Iako ima takvu obavezu Vlada Republike  Srbije ne konsultuje sindikate pri formiranju budžeta, krši zakon o radu (čak i ovakav kakav je sama donela) ali i brojne druge zakone. Vrhovni kasacioni sud doneo je odluku koja je suprotna odluci Ustavnog suda, a koji je presudio da, bez  ikakve sumnje, u minimalnu platu se ne mogu uračunati izdaci za topli obrok i regres. Svaka država u okruženju ove naknade tretira nezavisno od plata i svojim radnicima ih isplaćuje. Za razliku od zaposlenih partijskih kadrova u javnim preduzećima, zarade lekara, profesora, higijeničara, medicinskih sestara, vojnika itd. višestruko su manje, a čak su im oduzete i mogućnosti ishrane na radu. Još jednom se pokazuje da je država neprijatelj radnicima i da različitim zakonskim malverzacijama omogućuje sebi da ne poštuje sopstvene krovne zakone. Država krade od radnika!

Kao stranka sa levim politikama, podržaćemo na svaki način opravdane zahteve sindikata i radnika. Socijalni bunt će se desiti jer ovakva država, država pod kontrolom Aleksandra Vučuća i Srpske napredne stranke srlja ka provaliji i sopstvenom nestanku.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.
Go To Top
Skip to content