kontakt@zajedno-moramo.rs

(VIDEO) Koliko zaposlenih smo mogli da platimo da se završi izdavanje IPPC dozvola za dva miliona evra, koliko je potrošeno na aplikaciju?

 

Nakon sastanka održanog sa predstavnicima Knauf Isolation fabrike želela bih da prokomentarišem nekoliko stvari, a donose se na ponovni izbor ministarke za Zaštitu životne sredine Irene Vujović.

Ona je već dve godine ministarka za Zaštitu životne sredine i pitamo se šta je to promenjeno u vezi sa životnom sredinom u Srbiji, za vreme njenog mandata?

Jedna od stvari koja je u toku i koja deluje kao rešenje problema, a imamo nažalost jako puno ekoloških problema, je davanje IPPC dozvola, to su integrisane dozvole za ozbiljne zagađivače na teritoriji naše zemlje.

Danas smo saznali da je Knauf pre deset godina dostavio dokumentaciju radi izrade ove dozvole i nikako da je dobiju. U sklopu dozvole je precizirano na koji način zagađenje koje emituju treba da se meri, beleži i u sklopu toga može i da se kažnjava.

Dok ne postoji definisan način merenja tog zagađenja, ne može se doći ni do tačnih podataka, a ni do kažnjavanja koje sleduje zbog nepoštovanja dozvoljenih količina zagađujućih materija.

Ako je nama potrebno deset godina da damo dozvolu ovoj jednoj fabrici, a znamo da imamo oko 220 zagađivača koji, takođe, treba da izrade tu dozvolu za sebe, pitamo se šta mi zapravo znamo o tome šta dišemo, kakvo je zemljište na kome se uzgaja naša hrana i kakva je voda koju, u krajnjoj liniji, pijemo svakog dana?

Pitam se šta je urađeno u protekle dve godine u tom smislu i zbog čeka se toliko čeka za dobijanje dozvola?

Ako je problem u tome što nema dovoljno zaposlenih koji će raditi na ovome, zbog čega su odlučili da daju novac za  izradu aplikacije za prijavu ekoloških problema? (Može da se prijavi na primer mejlom)

Umesto toga mi smo dali dva puta po milion evra za aplikaciju za prijavu problema.

Koliko zaposlenih smo mogli da platimo da pomognu da se konačno završi izdavanje IPPC dozvola za dva miliona evra?

Milica Marušić Jablanović, odbornica u Skupštini Grada Beograda

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.
Go To Top
Skip to content