kontakt@zajedno-moramo.rs

Ženska mreža Zajedno: Sve žene moraju imati pravo na rad!

Danas na Međunarodni praznik rada podsećamo na loše, ali važne statistike. Među nezaposlenima su brojnije žene. Žene češće rade sa nesigurnim ugovorima, teže napreduju na poslu i pored svih kvalifikacija, manje su plaćene od svojih muških kolega za obavljanje istih poslova, češće dobijaju otkaze i postaju ekonomski neaktivne.

Češće rade za minimalne ili niske zarade, nemaju pravo na porodiljsko ili im se ugovori ne produžavaju nakon povratka na posao nakon rođenja deteta. Ređe su na rukovodećim funkcijama, slabije su sindikalno organizovane. Dva puta više vremena provode na neplaćenim i nevidljivim poslovima, nositeljke su celokupne brige o deci i starima.

Stranka Zajedno se zalaže za promenu svih ovih statistika u korist žena – sve žene moraju imati pravo na rad i ugovore o radu, zagarantovana radna prava i jednake zarade sa kolegama za obavljanje istih poslova, pravo na porodiljsko, pravo na dostojanstvene zarade. Žene moraju imati punu pravnu zaštitu od otkaza nakon porodiljskog odsustva i podršku pri usklađivanju privatnog i poslovnog života.

Podsećamo da je poslanička grupa stranke Zajedno podnela predlog izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju koji bi majke preduzetnice stavio u jednak položaj sa ženama koje imaju ugovore kod poslodavaca koji bi im omogućio da održavaju trudnoću i imaju zagarantovana prava od 100 odsto na zaradu. Nastavljamo dalje.

Za radna prava svih žena! Srećan Prvi maj!

Go To Top