kontakt@zajedno-moramo.rs

Ženska mreža Zajedno: Nećemo dozvoliti da civilizacijske tekovine ljudskih i ženskih prava budu razorene naprednjačkom vlašću

Najava samita „Pro-life“ u Beogradu, uporedo sa Šapićevim „Danom porodice“, jasno nam govore o tendenciji da se reproduktivna prava žena, autonomija ženskog tela i društvene uloge žene u savremenom društvu vrate vekovima unazad – u vreme kada je patrijarhat, u korak sa religijskim apologetstvom, određivao uniženo mesto žene.
Upozoravamo da bi ćutanje o ovim opasnim trendovima narušilo brojna prava za koja su se žene tokom vekova izborile. Pravo na abortus i integritet sopstvenog tela, pravo na sopstveni glas i upravljanje sopstvenim životom nikada više nećemo prepustiti drugima, nikada više nećemo popustiti pred pritiscima retrogradnih politika, nikada više se drugi neće baviti našim telima i životima.
Spremne na svaki vid borbe pokazaćemo solidarnu snagu žena. To dugujemo našim majkama i bakama! To dugujemo našim ćerkama!
Go To Top
Skip to content