kontakt@zajedno-moramo.rs

Zašto su institucije krile da je vazduh u Šapcu prezagađen, u korist privatnih kompanija?

Projekat izgradnje skladišta opasnog i neopasnog otpada kompanije Eliksir otvorio je brojna pitanja, nedoumice ali i zabrinutost. Počev od poziva na javnu raspravu, preko informisanja javnosti, same suštine ovog projekta i logike kreiranja ovakvog skladišta baš u Šapcu, pa sve do toga da li su svi potrebni i zakonom propisani uslovi ispunjeni.

Nameće se pitanje zašto je predviđeno skladištenje ove vrste otpada baš u Šapcu, a ne na nekom lokalitetu u blizini Prahova, gde je predviđeno spaljivanje?

U objavljenoj studiji na sajtu Ministarstva za zaštitu životne sredine navodi se da je na planiranom prostoru zemljište kontaminirano, takođe voda, dok je vazduh u 2021. godini bio treće kategorije, odnosno da je prekomerno zagađen i to zbog odstupanja više parametara.

Podsećamo vas da je do 2019. godine u gradu Šapcu monitoring kvaliteta vazduha vršio Zavod za javno zdravlje Šabac. Usled nastalih problema te 2019. godine, kompaniji Eliksir naložena je ugradnja dodatnih filtera i demistera, a sa ZJZ Beograd kao referentnoj ustanovi dogovoreno je da se monitoring kvaliteta vazduha vrši svakodnevno, za šta je na godišnjem nivou izdvojeno tri puta više sredstava iz budžeta. Tada je učinjeno sve što je bilo u našem kapacitetu da se spreči zagađenje.

Izveštaji su govorili da vazduh nije zagađen. Kako se sada došlo do toga da je vazduh prezagađen?

Zašto se negiralo zagađenje? U narednom periodu nastojaćemo da prikupimo sve potrebne informacije od nadležnih po ovom pitanju na svim instancama.

Gradski odbor stranke Zajedno taži da se o ovome izjasne oni koji su uzurpirali vlast i iznesu sve podatke o ovom projektu, kao i ZJZ Šabac, da građanima kaže da li su navodi iz studije o zagađenju vazduha tačni.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.
Go To Top
Skip to content