kontakt@zajedno-moramo.rs

Zajedno: Šapić da podnese krivičnu prijavu radi pokretanja istrage pri tužilaštvu

Stranka Zajedno pozdravlja konstataciju gradonačelnika Šapića da pravosudni sistem u Srbiji postoji, nasuprot mnogim uvidima zbog kojih se građanima nameću drugačiji zaključci. Pozivamo zato gospodina Šapića da kao gradonačelnik Beograda, a u interesu grada i građana, pokrene postupak kojim će se utvrditi istinitost ili neistinitost činjenica do kojih je BIRN došao, kako bi se, kako je naveo, izbeglo “etiketiranje i osuđivanje” van institucija koje su za to nadležne.

Ukoliko pak i gradonačelnik Šapić pokaže da nije u mogućnosti da podstakne pokretanje postupka pri organima pravosuđa, iz razloga ličnog interesa, na primer njegovog ličnog učešća u bespravnoj legalizaciji, ili iz bilo kog drugog razloga, to će biti potvrda da njegova tvrdnja o postojanju pravosuđa u Srbiji ostaje u domenu retoričke tvrdnje sa ciljem zaštite interesne grupe kojoj i sam pripada.

Pozivamo ga zato da podnese krivičnu prijavu radi pokretanja istrage pri tužilaštvu, za šta mu svesrdno nudimo i podršku našeg pravnog tima, i pozivamo ga da to uradi javno, kako bi javnost bila upućena u svaki korak postupka, kako bi dao dobar primer građanima koji sumnjaju da im je pravosuđe dostupno.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.
Go To Top