kontakt@zajedno-moramo.rs

Svetski dan socijalne pravde dočekujemo u ropstvu siromaštva

Danas je Svetski dan socijalne pravde koji Srbija dočekuje sa najvećim indeksom segregacije između bogatih i siromašnih u Evropi. Blizu dva miliona građana nalazi se u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a stotine hiljada dece nema tri obroka dnevno. U isto vreme, bogaćenje naprednjačke “elite” je u usponu i dostiglo je čak 48 milijardera u siromašnoj Srbiji.

Režim Aleksandra Vučića zasnovan je na korupciji, krađi i glorifikovanju najlošijih članova našeg društva. Vladanje SNS-a utemeljeno je i na oduzimanju socijalne uloge države. Umesto institucija čija bi osnovna uloga morala biti briga o svim ugroženim članovima društva, Vučić je ove aktivnosti preneo u svoju stranku. Njegovi aktivisti angažovani su u “pružanju pomoći” ugroženima kroz pakete hrane, dodelu sredstava, obezbeđivanje grejanja, lekarskih pregleda, itd. Na taj način, režim je napravio sliku da je stranka, ne država, zaslužna za preživljavanje u siromaštvu i da obespravljeni i siromašni svoj opstanak duguju Vučiću. Brisanje granice između stranke i države, posebno u ovom domenu, jeste najpodliji način vladanja i manipulisanja građanima. U tom smislu, povećanje siromaštva možemo razumeti i kao osmišljeni alat za kontrolu biračke volje kroz ucenu očajanjem najugroženijih slojeva društva.

Stranka Zajedno posebno je usmerena na smanjivanje siromaštva i pravljenje društva jednakosti. Samo društvo jednakih mogućnosti za sve građane može biti pravično, a građani slobodni da odlučuju o svojoj budućnosti. Borimo se protiv ropstva siromaštva.

Srećan nam Svetski dan socijalne pravde i želimo svima nama da sledeće godine ovaj dan obeležimo u istinskoj slobodi i istinskom delovanju u pravcu jednakosti.

Go To Top
Skip to content