kontakt@zajedno-moramo.rs

Poslanički klub Moramo-Zajedno danas se sastao sa predstavnicama Udruženja Mame su zakon u Skupštini Srbije

U vezi sa problemima sa kojima se susreću trudnice i porodilje preduzetnice u Srbiji danas je poslanički klub Moramo-Zajedno i članovi Stranke Zajedno održao sastanak sa predstavnicama Udruženja Mame su zakon.

Prepoznajući višegodišnje napore Udruženja Mame su zakon i uspešnost u rešavanju problema sa kojima se susreću trudnice i porodilje iz različitih kategorija, razgovarali smo o izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Zakonu o radu, Zakonu o obaveznim doprinosima za socijalno osiguranje i Zakonu o zdravstvenom osiguranju, kao i o mehanizmima koje naš poslanički klub i odbornička grupa mogu da primene kako bismo došli do kvalitetnih i dugoročno dobrih rešenja.

Naši poslanici i odbornici zastupaće interese svih ranjivih kategorija, a posebno budućih majki i porodilja kroz konkretne predloge koje će uputiti Skupštini Republike Srbije na osnovu konsultacija sa Udruženjem Mame su zakon. I bićemo uporni, koliko to ova naročito važna grupa zaslužuje.
Živele mame!

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.
Go To Top
Skip to content