kontakt@zajedno-moramo.rs

Pitanje zaštite životne sredine nije političko pitanje – složili se Jovanović i Košar

Predsednik Odbora za zaštitu životne sredine Aleksandar Jovanović sastao se, u Domu Narodne skupštine, sa ambasadorom Francuske Pjerom Košarom. Jovanović je ambasadora upoznao sa načinom rada Narodne skupštine. Istakao je da je saradnja u segmentu saradnje opozicionih poslanika dobra, a da ga posebno ohrabruje što su se u parlamentu pojavili potpuno novi ljudi, koji su došli direktno iz aktivizma, pre svega iz sfere ekologije, a to je ono što su, kako kaže, građani dugo čekali.

Predsednik Odbora istakao je da će nakon formiranja Vlade, kada Narodna skupština počne da radi u punom kapacitetu, predložiti da se na dnevnom redu sednice nađe Predlog zakona kojim bi se uredilo da vodni resursi postanu Ustavna kategorija. U prilog važnosti toga naveo je da su se građani Slovenije na Referendumu izjasnili da voda, kao prirodni resurs, pripada svakom građaninu Slovenije podjednako i da kao takva ne može da bude predmet trgovine i interesa stranih kompanija. On je najavio i da će, za stavljanje na dnevni red sednice, predložiti i narodnu inicijativu za donošenje zakona o trajnoj zabrani eksploatacije litijuma na teritoriji cele Republike Srbije, koju je potpisalo 40 hiljada građana.
Govoreći o radu Odbora za zaštitu životne sredine, Jovanović je naglasio da ga vidi isključivo kroz rad na terenu, kako bi građani, kroz direktnu komunikaciju sa poslanicima, predstavnicima ministarstava i lokalne samouprave, dobili jasniju sliku koji je plan za njihovo selo, planinu, reku.
Ambasadora je interesovao Jovanovićev stav povodom ekološke tranzicije, te ga je informisao o nizu projekata i primera dobre prakse na planu zaštite životne sredine koje nudi Zelena agenda. U svetlu toga Jovanović je naglasio da bi od izuzetnog značaja bilo da se bar u jednom selu realizuje projekat korišćenja obnovljive energije, tako što bi se stanovnicima obezbedile solarne ploče, Time bi korisnici tog vida energije, kako smatra, kroz konkretan primer mogli da vide sve benefite zelenih agendi, jer je ta ideja i dalje veoma daleko od građana.
Ambasador Košar interesovao se za mišljenje predsednika Odbora za evropski put Srbije, posebno nakon otvorenih klastera koji se odnosi na zaštitu životne sredine. Jovanović je naglasio da veruje da je Evropski put, jedini put za Srbiju, sa čime se složio i Ambasador istakavši da Francuska vidi Srbiju kao buduću punopravnu članicu Evropske unije.
Izvor: Narodna skupština Republike Srbije
Foto: www.parlament.gov.rs

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.
Go To Top
Skip to content