kontakt@zajedno-moramo.rs

Nešić: izgubićemo desetine milijardi evra ukidanjem naknade za konverziju zemljišta

Da li znate da je naš budžet u potencijalnoj opasnosti da izgubi nekoliko desetina milijardi evra? Veliki broj građana je sa pravom zabrinut zbog činjenice da je u skupštinsku proceduru ušao Predlog za izmenu Zakona o planiranju i izgradnji koji predviđa ukidanje konverzije zemljišta uz naknadu.

Do sada su vlasnici zemljišta ali i objekata koji su izgrađeni na državnom zemljištu (na kome je kao titular prava svojine upisana Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave), plaćali naknadu prilikom otplate tog zemljišta i tada bi državno zemljište prelazilo u njihovu svojinu.

„Kada bi se usvojile predložene izmene građani ne bi više plaćali ovu naknadu. Iako bi nekim građanima verovatno značilo da se oslobode ove vrste plaćanja državi, ovo bi za društvo u celini predstavljalo medveđu uslugu, jer ukidanje plaćanja naknade za konverziju zemljišta se donosi upravo zbog malobrojih investitora koji bi za parcele na atraktivnim lokacijama za nula dinara dobili gradsko ili državno zemljište“, navodi Nikola Nešić, narodni poslanik iz stranke Zajedno.

Ukoliko predložene izmene budu usvojene, budžet naše zemlje će biti u velikom gubitku.

„Kako stručna lica iz ove oblasti navode, reč je o građevinskom zemljištu velike površine na celoj teritoriji naše zemlje, a čija vrednost se procenjuje na čak 1,43 milijardi evra. Zabrinulo me je i saopštenje Saveta za borbu protiv korupcije, koji je ukazao na to je da se radi o potencijalnom gubitku od čak nekoliko desetina milijardi evra“, rekao je Nešić.

On je dodao da je o ovom problemu govorio i na Ekonomskom kokusu koji je održan u Domu Narodne skupštine gde je upoznao i predstavnike drugih država o ovom problemu.

„Mogu da zaključim da je ovaj predlog protivan javnom interesu, interesu naših građana, ali je i protivustavan, te sam stoga predao zahtev nadležnom odboru da se u Narodnoj skupštini organizuje javno slušanje, da se javnost upozna sa mišljenjem struke i da zajedno pokušamo da, ukoliko se struka saglasi sa tim da je ovaj Zakon zaista štetan po interese naše zemlje, da ga izbacimo iz skupštinske procedure i da ne dođe na dnevni red na sednici Narodne skupštine“, zaključuje Nešić.

posle više godina vratio u svoje mesto da živi zbog čistog vazduha, zdrave hrane i prirode je istakao da je zabrinut zbog ovakve odluke gradskih čelnika i da je odlučan da sa svojim komšijama odbrani pravo svog sela na Beli vrh.

Advokatica Dragana Milutinović je istakla da će protiv ove nezakonite odluke da bude pokrenut upravni spor i da će od Upravnog suda zatražiti poništaj ovog rešenja, ali i da će protiv predlagača i donosioca ove odluke podneti krivične prijave, jer se nezakonitim donošenjem ove odluke bez obrazloženja zašto se donosi, sa kojom namenom, u čije ime i za čiji račun, stiče utisak da postoji namera pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Slaviša Dinić, meštanin i odbornik u Skupštini GO Pantelej je istakao da je danas neophodna hrabrost da se štiti sopstvena imovina, ali da Gornji Matejevac neće da se preda i da će svoju borbu da nastavi dok se ova odluka ne poništi. Pozvao je Skupštinu Grada Niša da na sednici zakazanoj za sutra, 25.5.2023.godine, uvrste kao tačku dnevnog reda zahtev za poništaj ove odluke.

Apelovali su i na Službu za katastar nepokretnosti u Nišu da ne vrši upis prava po osnovu ove nezakonite i sramne odluke Grada Niša, jer je ista ništava i ne proizvodi pravnu snagu, a što je katastar dužan da prati po službenoj dužnosti.

Protest je organizovala neformalna grupa građana „ZA ODBRANU BELOG VRHA“.

Go To Top
Skip to content