Manifest

Mi, osnivači stranke ZAJEDNO!, udružili smo se u solidarnu političku snagu u želji da napravimo
društvo jednakosti, ravnopravnosti i slobode, u kom će svaki radnik i radnica, svaki poljoprivrednik,
živeti dostojanstveno od svog rada, u kom će svi građani i građanke, uvažavani kao utemeljivači
demokratskog društva, biti slobodni da iskazuju svoje izbore i različitosti, a priroda i životna sredina
unapređivani i posmatrani kao neodvojiv deo zdravog života i zdravog društva.
Spojila nas je svest o tome da je našoj zemlji potrebno oslobođenje i ozdravljenje. Srbija je oteta
država. Njene institucije su zarobljene, njeno društvo živi u stalnom strahu, a zemlja i životno
okruženje postali su predmet eksploatacije od strane pohlepnih profitnih interesa koji svojim
delovanjem dovode do krajnjeg zagađenja i uništenja.
Mi, osnivači ZAJEDNO!, verujemo da udruživanje pametnih i stručnih ljudi, dobronamernih i poštenih
građana, aktivista iskazanih u borbi za socijalnu pravdu i ljudska prava, za bolji i humaniji život u
gradovima i selima, za čist vazduh, zemlju i vodu, može kreirati snažnu političku snagu koja će okupiti
građane u izgradnji zdravog društva.
Mi, ZAJEDNO!, potičemo iz 30 udruženja građana iz lokalnih sredina širom Srbije, ili smo pristupili
stranci kao slobodni pojedinci – aktivisti i stručnjaci različitih profesija i oblasti društvenog delovanja.
Svesni da će politika biti onoliko dobra ili loša zavisno od ljudi koji je čine, odlučili smo da je ne
prepustimo onima koji je čine najgorom. Politika ne treba da se vodi u uskim krugovima nabeđenih
elita, već od strane svih nas, rame uz rame sa komšijama i sugrađanima na planini ili na ulici, reč na
reč, svima vidljivo, u institucijama. Od mesne zajednice do Narodne skupštine, država treba da
pripada građanima, i nikom drugom.
Naša misija je da izgradimo demokratsku i humanu Republiku na temeljima ljudskih, građanskih,
radničkih i socijalnih prava, a naš životni prostor sačinjen od zelenih gradova, uspešnih sela i
očuvane prirode. Za ispunjavanje ovih ciljeva neophodno je uvesti temeljne promene, koje će se
zasnivati na sledećim vrednostima:

Država demokratije, pravde i jednakosti. Slobodni i pošteni izbori, pravna i politička odgovornost
izabranih predstavnika ciljevi su koje naše društvo tek treba da dostigne. Institucije moraju
funkcionisati nezavisno i zaštićeno od samovolje pojedinaca i partija na vlasti, a zakonodavna, izvršna
i sudska vlast ne smeju biti pod uticajem moćnika koji prete njihovoj nezavisnosti. Zalažemo se za
potpunu dekonstrukciju partijske države. U ove svrhe neophodno je stvoriti i prostor slobode medija,
osnaživati nezavisnost i nadležnosti kontrolnih i regulatornih tela, podsticati i podržavati slobodno
civilno društveno organizovanje.

Uključivanje građana u politike države. Država uređuje društvo, ali i građani konstituišu,
usmeravaju i kontrolišu državu – taj proces mora biti dvosmeran, a aktivno građanstvo jedina je
stvarna brana autokratiji i zloupotrebama vlasti. Smatramo da vršenje vlasti na svim nivoima mora
podrazumevati konsultacije sa građanima i njihovu mogućnost da suštinski utiču na kreiranje javnih
politika, od mesnih zajednica do participativnog budžetiranja opština i gradova. Nema demokratije
bez aktivnih građana.

Država ljudskih prava i sloboda. Zalažemo se za slobodno iskazivanje i poštovanje svih individualnih
različitosti, kao i etničkih, nacionalnih, kulturnih i verskih pripadnosti u Republici Srbiji. Smatramo da
je istinska sekularnost države jedini ispravan princip za racionalno upravljanje zajednicom i za
negovanje suživota kao izuzetne vrednosti našeg društva. Ponosni smo na antifašističku tradiciju
Srbije.

Država dostojanstvenog rada. Trećinu svog života čovek provede radeći, a preostale dve trećine
zavise od uslova u, i pod kojima radi. Jedino kroz dostojanstven rad i ekonomsku sigurnost čovek
može biti istinski slobodan. Država ima dužnost da omogući čoveku ostvarenje tih prava.
Podržaćemo jačanje sindikalnog organizovanja, ali i osnivanje savremenog zadrugarstva, kao stuba
ekonomije koji osnažuje čoveka kao vlasnika svog rada. Želimo društvo dostojanstvenih i slobodnih
ljudi.

Socijalna država. Srbija je zemlja sa najvećim društveno-ekonomskim nejednakostima u Evropi.
Suzbijanje ovih nejednakosti zahteva korenitu promenu u sistemu socijalne zaštite, ali i preraspodelu
dobara kroz progresivno oporezivanje, platu za život i krov nad glavom za sve socijalno ugrožene.
Briga i ulaganje u svakog čoveka predstavljaju našu dužnost.

Država ekonomskog prosperiteta. Verujemo da su ulaganje u domaću privredu i pomoć u razvoju
poljoprivrede i sela jedini pravci dugoročnog razvoja ekonomije Srbije. Imamo plan za energetsku
tranziciju, održivu i zelenu ekonomiju koje će nam obezbediti život dostojan čoveka.

Država obrazovanja i kulture. Bez znanja nema ni demokratije, ni prava, ni sigurnosti – nema zdravog
društva. Temelj razvoja svake zajednice jesu njeni obrazovani građani, osposobljeni za život u
savremenom svetu koji se brzo menja. Verujemo da ulaganje u obrazovanje i nauku jeste ulaganje u
budućnost, a esenciju našeg društva čuvaćemo negovanjem kulturnih odrednica, kulturnog nasleđa i
stvaralaštva.

Država zdravih ljudi. Naše društvo je gotovo zaboravilo da je zdravstvena zaštita osnovno ljudsko
pravo. Zalažemo se za razvijanje zdravstvenog sistema čije će usluge i pomoć biti svima besplatni i
dostupni, bez obzira na stanje zaposlenosti, za sistem koji će biti kvalitetan, finansijski stabilan i
odgovoran. Imamo plan za zdravstvenu brigu o svim našim ljudima.

Država čiste prirode. Ljudi su deo prirode – od nje dobijaju hranu, vodu i vazduh. Svesni smo značaja
kvaliteta životne sredine za sopstveni opstanak, naše zdravlje i našu budućnost na ovim prostorima.
Voda i vazduh ne smeju biti roba za razmenu, već dobra koja pripadaju svima jednako. Zbog toga naše
ekonomske, obrazovne i kulturne politike jesu zelene i usmerene su, bespogovorno, na suživot sa
prirodom. Naša Zelena povelja je naša strategija za razvojSrbije.

Država u Evropskoj uniji. Verujemo da se bolja budućnost za građanke i građane Srbije nalazi u
pristupanju Evropskoj uniji i usvajanju evropskih vrednosti, kao i u bliskoj saradnji sa svim
progresivnim i humanim političkim snagama unutar Unije.