kontakt@zajedno-moramo.rs

Devedesete godine su mračno doba koje se nikada ne sme ponoviti

Na današnji dan, pre 28 godina, započela je operacija “Oluja”, vojno-policijska akcija na prostoru tadašnje Republike Srpske Krajine i Zapadne Bosne, koja je rezultirala zločinima protiv čovečnosti i imala karakter etničkog čišćenja. Prema zvaničnim podacima, ubijeno je ili nestalo oko 2.000 Srba, a proterano više od 220.000 ljudi. Izražavamo potpunu osudu ovog strašnog zločina nad običnim ljudima, civilima, i duboko saučešće žrtvama, njihovim porodicama i prijateljima i osuđujemo sve koji su doprineli da do zločina dođe.

Osuđujemo svaki nacionalizam koji uvek i neminovno dovodi do velikih humanitarnih katastrofa. Devedesete godine su mračno doba u koje se nikada i nipošto ne smemo vratiti, doba velike saradnje između nosilaca mržnje, kada su nam barjaktari hrvatskog, srpskog i drugih nacionalizama bacili u oči velike priče o nacionalnoj superiornosti, žrtvovavši živote desetina hiljada ljudi, pripadnika kako svojih tako i drugih nacija – i sve zarad političkih pozicija i ličnog bogaćenja. Ovo nam se nikada ne sme ponoviti.

Moramo osvestiti, svako društvo za sebe, i činjenicu odgovornosti pred sobom i svojim komšijama, gde pozivamo svaku od strana da sagledaju krivicu svojih državnih struktura pred pravima i slobodama čoveka. Samo suočavanjem sa prošlošću i osudom njenih zločina ćemo uspostaviti prave politike pomirenja. Samo istinom i iskrenim izvinjenjem ćemo izaći iz vrtloga mržnje u koji nas nehumane političke elite tako lako iznova i iznova vraćaju.

Važno je da ruka bude pružena. A, što se nas tiče, najveće poštovanje onom društvu, onoj državi, koja smogne snage da to prva uradi. Iskreno i otvoreno, bez političkih kalkulacija. To smo dužni da učinimo pred svim žrtvama, to smo dužni pred svim našim ljudima.

Go To Top
Skip to content