kontakt@zajedno-moramo.rs

Biljana Stojković: I vlast ali i opozicija prepuna tradicionalne «muške» politike

Profesorka Biljana Stojković, kopredsednica ZAJEDNO!, učestvovala je na kongresu “Korčula school Think-Tank” kao jedinstvenoj platforrmi za diskusiju progresivnih levih politika u Evropi koji organizuju evropksa CEE mreža za rodnu ranvopravnost na Korčuli.

Osnovne teme konferencije su žensko osnaživanje i žensko političko vodstvu u vidu nove progresivne politike, kao i politički ekonomski, socijalni i kulturni aspekti rodne ravnopravnosti.

Biljana Stojković je u svom izlaganju iznela sledeće:

Sistemsko povećanje ženskog učešća u politici, preko ustanovljenih kvota u našem političkom sistemu mogao bi biti dobar korak za preko potrebno veće prisustvo žena na mestima gde se odluke donose, međutim, vidimo da to u Srbiji nikako nije dovoljno. Jer, nije pitanje broja žena već kvaliteta koje te politike treba da predstavljaju.

Trebaju nam hrabre žene i hrabri pojedinci koji razumeju ali i žele biti glas diskriminisanih, koji će se uvek suprotstaviti izrabljivanju, nasilju i mobingu, koji će insistirati na jednakim pravima ali i jednakim šansama za uspešan i dostojanstven život, koji će insistirati da se izjednače plate muškaraca i žena, jednostavno moramo imati uticajne glasove koji su senzibilisani i razumeju šta je sistemska diskriminacija žena ali i svih drugih «manjinskih» grupa.

Međutim, u Srbiji i dalje prednjače liderske partije, čiji su predsednici po pravilu «mačo» muškarci koji jednostavno ne umeju da prepoznaju potrebe žena i manjinskih grupa. Tu naravno mislim na vladajuću partiju, ali i na opoziciju, i njih svakako moram kritikovati jer istinsku promenu ne može obezbediti nekakva megdanska pobeda proistekla iz sukoba muškaraca-lidera u monolitnom patrijarhatu, već promenu može doneti jedino nov način delovanja unutar samih opozicionih struktura, samokritičan pristup koji promenu uvodi prvo kod sebe pa tek onda je promoviše kroz institucije.

Da bismo došli u situaciju da živimo istinsku promenu, moramo imati osnažene građane i građanke, samostalne političke subjekte koji aktivno učestvuju u donošenju odluka, svakodnevno, kako na nivou lokalne tako i na nivou državne i regionalne politike.

Mi u Srbiji još uvek imamo građane objekte, koji su tendenciozno pasivizirani, od kojih se očekuje da samo biraju nekakve predstavnike jednom u četiri godine, da ih se u medjuvremenu ništa ne pita, već da im se samo šalje naredba sa vrha – bilo države bilo stranke.

Zato smo mi kroz koaliciju MORAMO i stranku ZAJEDNO! okupili veliki broj aktivnih gradjana i hrabrih lokalnih organizacija koje su se udružile i izgradile zajedničku mrežu. Ovo je posebna vrsta političke organizacje koja je nastala odzdo ka gore, koja ima veće organizacija i 3kopredsesnika, tj 2 kopredsednika i 1 kopredsednicu, jer snažno verujemo da i promena dolazi odozdo ka gore, od nas samih pa tek onda u političkom sistemu.

Uz prof. Biljanu Stojković u programu su učestvovali Zoran Zaev bivši premijer Severne Makedonije, Sabina Lasovac potpredsednica SDP Hrvatske, Tanja Fajon – ministarska spoljnih poslova Slovenije, Lana Prlić podpredsednica SDP iz BIH, Nika Silić – gradonačelnica Korčule, Goran Radosavljević iz Socijaldemokratske stranke, Tamara Tripić – koordinatorka CEE mreže i suorganizatorka događaja.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.
Go To Top
Skip to content