kontakt@zajedno-moramo.rs

Agencija za zaštitu životne sredine da sprovede monitoring vazduha u Surdulici i javno prikaže rezultate

Stranka ZAJEDNO, kao politička organizacija posebno zainteresovana za unapređenje stanja životne sredine, dobila je niz pritužbi građana Surdulice na kvalitet vazduha u tom gradu. Izražavamo zabrinutost, kako zbog obima problema, tako i zbog njegovog trajanja – podsećamo da je 2017. godine više od 50 odsto meštana Surdulice potpisalo peticiju sa zahtevom da se fabrika “Knauf Insulation“ izmesti iz njihovog grada.

Upoznati smo i sa činjenicom da lokalna samouprava ne sprovodi monitoring prema metodologiji nacionalne Agencije za zaštitu životne sredine (sa čime je ista takođe upoznata) zbog čega nije moguće doći do pouzdanih zaključaka koji bi povišene koncentracije zagađujućih materija u vazduhu doveli u direktnu vezu sa gore pomenutom fabrikom.

Takođe, na podnet zahtev za monitoringom vazduha Zavodu za javno zdravlje u Vranju, dobili smo odgovor da ovaj Zavod nema ingerencije da sprovede monitoring  (iako muSurdulica teritorijalno pripada).

Iz navedenih razloga smatramo neophodnim da se izađe u susret građanima, postavljanjem mobilne stanice za merenje kvaliteta vazduha u naselju Belo Polje, opština Surdulica – navode u zahtevu.

Takođe, insistiramo da rezultati monitoringa, kao i u prethodnim slučajevima, budu javno dostupni, te da na kraju ciklusa merenja budem upoznati sa rezultatima sprovedenog monitoringa.

Go To Top
Skip to content