kontakt@zajedno-moramo.rs

Advokatici aktivista sa Starice i narodnoj poslanici Danijeli Nestorović onemogućen uvid u predmet

Tužilaštvo i policija iz Majdanpeka, na sve moguće načine pokušavaju da otežaju odbranu aktivista sa Starice.

Advokatici i narodnoj poslanici Zajedno Danijeli Nestorović, koja je punomoćnik Draganu Dmitroviću i Nikoli Dragošanoviću, aktivistima iz Majdanpeka koji su branili Staricu, onemogućen je uvid u njihov predmet.

Ne zaboravimo, Nestorović je nedavno došla do zapisa da je njen telefon bio i na merama praćenja i prisluškivanja.

“Dana 1.11.2022. Sektor unutrašnje kontrole MUP-a mi je poslao obaveštenje o sprovedenom postupku po prijavama koje sam predala protiv policijskih inspektora iz Kladova i Majdanpeka. Od tada zamenik javnog tužioca Dragan Božinović iz Majdanpeka meni kao punomoćniku oštećenih Dragana Dmitrovića i Nikole Dragošanovića , ne dostavlja i onemogućava dostavljanje izveštaja MUP-A.

12.11.2022 .godine predat je i zahtev Republičkom javnom tužiocu Zagorki Dolovac za hitan prijem i postupanje zbog kršenja zakona od strane Višeg javnog tužioca u Negotinu.

Prema čl.251 ZKP Razmatranje spisa i razgledanje predmeta okrivljeni, odnosno osumnjičeni koji je saslušan po odredbama o saslušanju okrivljenog i njegov branilac, imaju pravo da razmatraju spise i razgledaju prikupljene predmete koji služe kao dokaz.

Pravo iz stava 1. ovog člana ima i oštećeni (član 50. stav 1. tačka 4) i stav 2.), oštećeni kao tužilac (član 58. stav 2.) i privatni tužilac (član 64. stav 2.).

Dakle, meni se kao punomoćniku onemogućava uvid u predmet!”, objašnjava Danijela Nestorović, advokatica i narodna poslanica Zajedno.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.
Go To Top
Skip to content