Energetska tranzicija

Smanjićemo energetsko siromaštvo, zagađenje i potrošnju energije – živećemo duže i zdravije

Izdvojeno iz programa

Sprovešćem energetsku tranziciju, smanjićemo energetsko siromaštvo građana i početi sa ulaganjem u energetski sistem.

S obzirom na to da je Srbija čvrsto vezana za eksploataciju uglja, koji je i jedan od najvećih zagađivača, moramo što pre smanjiti zavisnost od tog energenta.

Imamo dobar i jasan plan za to. Napravili smo model u kome kroz izolaciju stambenih zgrada i kuća ,u vrlo kratkom vremenu može, da se podigne nivo uštede energije, ali i građevinska operativa u Srbiji.

Izolovaćemo svaku kuću i svaki stan u Srbiji. Unapredićemo toplovodne i gasne mreže u gradovima i omogućiti besplatne priključke na daljinsko grejanje, uz ugradnju uređaja kojima će se kontrolisati potrošnja. Na taj način trošiće se manje energije, a štedeti više.

To podrazumeva promenu i čitavog energetskog sistema, pogotovo u gradovima. Unapredićemo mrežu gasovoda i toplovoda i obezbediti besplatno priključenje na centralno grejanje, čime bi se dramatično smanjilo i zagađenje u gradovima.

Pomoći ćemo građanima da zamene kućna ložišta onima koja će koristiti energente koji daju više energije, a manje zagađuju životnu sredinu. Građani će za to dobiti veće subvencije, uz mogućnost otplate na način na koji to njima najbolje odgovara.

Mi želimo da pripadamo tom uređenom svetu i zato nam treba taj veliki dogovor, koji će omogućiti da se u Srbiji desi dobar život, da se ne zagađuje životna sredina, da se koriste energetski resursi na najbolji mogući način i da se sačuva priroda, naša voda, naš vazduh i naša zemlja

Ključne poruke

Sprovešćemo energetsku tranziciju, smanjiti energetsko siromaštvo i zavisnost od uglja

Izolovaćemo svaki stan i kuću – tako će vredeti više, a građani će trošiti manje energije

Subvencionisaćemo zamenu kućnih ložišta

Smanjićemo zagađenje u Srbiji, ulagaćemo u obnovljive izvore energije – tako ćemo biti zdraviji i živećemo duže